De kleine ondernemersregeling

Per 1 januari 2020 verdwijnt de bestaande Kleine Ondernemersregeling.

Deze regeling houdt in dat geen of minder btw hoeft te worden afgedragen als de btw verplichting in een jaar minder is dan € 1.883,-. 

Wel komt hiervoor een nieuwe regeling in de plaats.

Deze regeling houdt in dat een ondernemer ervoor kan kiezen om zonder BTW te werken indien wordt voldaan aan de voorwaarden.

Een ondernemer die werkt zonder BTW kan de BTW op inkopen en kosten niet terugvragen en rekent ook geen BTW op de verkopen.

De belangrijkste voorwaarde is dat de omzet minder is dan € 20.000,- per jaar.

Of deze regeling interessant is hangt af van het cliëntenbestand en van de verhouding tussen kosten/inkopen en verkopen.

Als u per 1 januari 2020 gebruik wilt maken van deze regeling moet deze voor 20 november 2019 worden aangevraagd. Ik help u graag om een juiste keuze te maken.