U heeft er vast wel iets over gehoord; er zijn enkele wijzigingen doorgevoerd in de belasting die betaald dient te worden bij de aankoop van onroerend goed, de overdrachtsbelasting.

  • Het algemene tarief (voor niet-woonhuizen) wordt per 1 januari 2021 verhoogd van 6 % naar 8 %. Bijvoorbeeld als u een pand koopt om te verhuren.
  • Het verlaagde tarief van 2 % is alleen nog van toepassing bij de overdracht van woningen die daadwerkelijk als eigen woning gebruikt gaat worden door de koper; eigenlijk de reguliere situatie bij de aankoop van een woonhuis.
  • Het laatste punt biedt kansen voor zowel starters als doorstromers op de huizenmarkt.

Per 1 januari 2021 wordt een vrijstelling ingevoerd voor jongere kopers van een woonhuis (Dit zijn kopers die de leeftijd van 35 jaar nog niet hebben bereikt). Dit geldt ook voor kopers die een ander huis verkopen, de doorstromers. Per 1 april 2021 geldt een maximale koopsom van € 400.000,-. Bij een hoger bedrag geldt het verlaagde percentage van 2 %. Tot genoemde datum geldt de vrijstelling echter ook voor bedragen boven € 400.000,-.  Bij aankoop van een woning van € 500.000,- scheelt dit gewoon € 10.000,-

Als u meer wilt weten, help ik u graag.