In mijn praktijk heb ik veel te maken met cliënten die geven aan goede doelen. Voor giften geldt echter een drempel van 1 % van het inkomen. Alleen de giften die uitkomen boven deze drempel mogen worden afgetrokken van de belasting.

Voor mensen die willen voorkomen dat hun gulle giften niet volledig aftrekbaar zijn, is de nieuwe regeling rondom periodieke giften een uitkomst. Een periodieke gift is een gift die minimaal vijf jaren achtereen wordt gedaan aan een bepaald doel. De enige voorwaarde is dat het betreffende doel ANBI geregistreerd is.

In tegenstelling tot de reguliere gift geldt voor de periodieke gift geen drempelbedrag; de gehele gift is dus aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Tot 1 januari 2014 moest een periodieke gift nog worden vastgelegd in een notariële akte, met alle bijkomende kosten. Vanaf deze datum is dit niet meer noodzakelijk. Het is nu voldoende om een schenkingsovereenkomst te sluiten met het goede doel. Op de site van de belastingdienst is een model-schenkingsovereenkomst te downloaden.

Wel is het verstandig om een extra clausule op te nemen waarin wordt aangegeven dat de schenkingsverplichting vervalt bij arbeidsongeschiktheid of werkloosheid en ook bij faillissement van of het verliezen van de ANBI status door het goede doel.