Over Gelderman Financiële Diensten

Gelderman Financiële Diensten is op 1 juli 2014 opgericht door Arnoud Gelderman.

In nauwe samenwerking met Gelderman Administraties beheren we de administratie voor midden- en kleinbedrijf. We bieden een compleet pakket aan van aangifte inkomstenbelasting tot organisatieadvies. Voor een compleet overzicht verwijzen we u naar onze dienstencatalogus.

Verder werken we samen met een aantal loonadministratiekantoren; hiermee kunnen we ook de loonadministratie voor u verzorgen.

Missie en doelstelling van Gelderman Financiële Diensten

Het is onze missie om onze klanten te laten uitblinken in hun bedrijfsvoering.

Ons doel is om meer te zijn dan een administratiebureau. We willen samen met u een succes maken van uw onderneming.

We beperken ons niet tot het registreren van de huidige situatie, maar richten ons op de toekomst van uw onderneming.

Aanpak Gelderman Financiële Diensten

Onze aanpak wordt toegespitst op uw onderneming. We benoemen de sterke en zwakke punten van uw onderneming en gaan samen met u op zoek naar mogelijkheden om risico’s te minimaliseren en om kansen verder te benutten.

Hierbij kunt u denken aan gerichte reclame en doelgroep benadering.

We bespreken periodiek de bedrijfsvoering met u en we kijken samen met u naar mogelijkheden om de bedrijfsvoering te optimaliseren.

Onze medewerkers

Arnoud Gelderman:

Ik ben in 1989 afgestudeerd aan de Universiteit Twente in Financieel  Management en Organisatie en heb me altijd aangetrokken gevoeld tot het beheer van organisaties. Tijdens mijn functies als procesontwerper bij zorgverzekeraar VGZ heb ik mij hierin verder ontwikkeld in theorie en praktijk.

Gevoegd bij mijn ervaring als administrateur en mijn inschrijving in het Register Belastingconsulenten leidt dit tot gedegen bedrijfsadviezen op een breed terrein.

Uitgangspunt hierbij is een gezamenlijk bedrijfsbelang met onze cliënten. Dit is verder uitgewerkt in onze missie en doelstelling.